نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-77

طیبه محمودی؛ سید علی مرعشی؛ هاجر افشاری؛ راضیه منصوری‌نژاد؛ مجتبی نادری تزنگی