نویسنده = مسعود جان بزرگی
تعداد مقالات: 4
1. درآمدی بر نظریه اریکسن و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 85-105

محمد زارعی توپخانه؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ علی زهیری هاشم ‏‏آبادی


3. اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 106-137

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان بزرگی؛ حسین بستان


4. اصول روان‏ درمانگری چند بعدی معنوی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-45

مسعود جان بزرگی