نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. رابطه جهت‌گیری انگیزشی و خودمهارگری اسلامی با توجه به سبک دلبستگی به خدا

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-111

فاطمه اکبری؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی


2. معرفی کتاب «روان‌شناسی، دین و معنویت»

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-178

حمید رفیعی هنر