نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. کارکردهای روان‌شناختی توبه بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

محمدتقی تبیک


2. تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسلامی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-27

محمدتقی تبیک


3. معرفی کتاب «ایمان از منظر روان‌شناسی مثبت‌نگر»

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 152-165

محمدتقی تبیک


4. رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 160-176

محمدتقی تبیک؛ ناصر آقابابایی؛ علی فتحی آشتیانی