تعداد مقالات: 66
51. بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 134-151

صدیقه معلمی؛ مهوش رقیبی؛ محمد نریمانی؛ علی اکبر شیرآبادی؛ مهدیه آدورم


52. مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 144-164

حامد جعفری؛ زهرا سادات شاه زیدی؛ مهدی قاسم زاده؛ احمد برجعلی


53. بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-171

مرضیه زرگری؛ هادی بهرامی احسان؛ ریحانه فیاض؛ فاطمه فیاض


54. رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 160-176

محمدتقی تبیک؛ ناصر آقابابایی؛ علی فتحی آشتیانی


55. ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 166-194

مهدی باقری آغچه بدی؛ محمود گلزاری؛ فرامرز سهرابی


56. معرفی کتاب «ایمان از منظر روان‌شناسی مثبت‌نگر»

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 152-165

محمدتقی تبیک


57. معرفی کتاب «روان‌شناسی، دین و معنویت»

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-178

حمید رفیعی هنر


59. پژوهش معکوس در فهم روان‌شناختی متون دینی!

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-5

سخن سردبیر


60. تبیین مدل مفهومی انصاف اجتماعی از دیدگاه اسلام

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-26

علی صادقی سرشت


61. سبک اسلامی ارتباط همسران: ارائه الگو بر اساس حدیث نثرالدّرر

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-50

مسعود نورعلیزاده میانجی


62. مقایسه مفهوم بخشش مبتنی بر آیات قرآن با نظریه بخشش انرایت: یک مطالعه مقدماتی

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 51-62

محمود برجعلی؛ محمد سیداوی


63. اثربخشی روان‌درمانگری یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-86

ماریه دهقان؛ مریم سعیدی نیا


64. کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-105

زهرا اندروافر؛ فریده حسین ثابت؛ هادی بهرامی احسان


65. مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-122

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ مجتبی زینی


66. معرفی «کتاب‌راهنمای خرد کمبریج» و نقد آن

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 124-146

علی بیات