تعداد مقالات: 66
27. اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-77

طیبه محمودی؛ سید علی مرعشی؛ هاجر افشاری؛ راضیه منصوری‌نژاد؛ مجتبی نادری تزنگی


28. مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI)

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-91

ساره درمنکی فراهانی؛ فرامرز سهرابی؛ مسعود آذربایجانی


29. روش فهم روانشناختی متون دینی (فرمد): بررسی تک متن

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

عباس پسندیده


30. نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 70-94

مهرنسا شهابی؛ سیدامیر امین یزدی؛ علی مشهدی؛ جعفر حسنی


31. نظریه‌های ضمنی خِرَد در ایران؛ بررسی پدیدارشناختی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-105

رسول کردنوقابی؛ آرزو دلفان بیرانوند


33. اثربخشی برنامۀ‌ تعاملی مهارت‌های زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعۀ مقدماتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

سعید اکبری زردخانه؛ محمد خدایاری فرد؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوه یکتا؛ هادی بهرامی احسان؛ علی نقی فقیهی؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ سعید زندی


34. تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-99

محمّدرضا حسن‌زاده توکلی؛ شهلا پاکدامن؛ هادی بهرامی احسان


35. تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی


36. اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 92-118

فریبا اسماعیلی؛ عبداله جمالی؛ سید مهدی آقا سیدکریمی؛ عاطفه علیمرادی


37. بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-116

هانیه زراعت کار؛ هادی بهرامی احسان؛ سپیده امامی


38. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-118

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی؛ حسین حسینی


39. اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 106-137

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان بزرگی؛ حسین بستان


41. تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ، و معنای زندگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

ناصر آقابابائی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


43. تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 100-132

محمود اصفهانیان؛ محمود گلزاری؛ فرید براتی سده


44. اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 118-144

طیبه فاطمی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


45. مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-133

محمد بهشتیان؛ سیده هستی تمدن


46. استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-143

پریسا پرن؛ مسعود آذربایجانی؛ علی دلاور


49. تدوین برنامه آموزشی شکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن بر رضایت از زندگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

محمود اصفهانیان؛ محمود گلزاری؛ فرید براتی


50. الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-157

سیدمهدی خطیب