تعداد مقالات: 66
-20. اصول فقه یا اصول فهم روانشناختی؟

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-5

عباس پسندیده


-19. رویکرد تعاملی در روان‌شناسی اسلامی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-5


-18. تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسلامی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-27

محمدتقی تبیک


-17. تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگسالی: در جستجوی سازه‌ای نو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

محمدرضا حسن زاده توکلی


-16. مفهوم‌شناسی در ادبیات اسلامی با رویکرد روانشناختی: مراحل و شیوۀ اجرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

مهدی عباسی


-15. ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 6-33

حسن کریمی؛ نورعلی فرخی؛ عبدالهادی مسعودی


-14. مفهوم‌شناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روان‌شناختی: مراحل و شیوۀ اجرا

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-42

مهدی عباسی؛ عباس پسندیده


-12. مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 8-44

امیر محمد شهسوارانی؛ مریم حکیمی کلخوران؛ مرسده عصمت نیا؛ سعیده جعفری؛ کلثوم ستاری


-11. اصول روان‏ درمانگری چند بعدی معنوی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-45

مسعود جان بزرگی


-10. اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-31

محمد خدایاری فرد؛ سعید اکبری زردخانه؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ غلامعلی افروز؛ علی‌ نقی فقیهی؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ سعید زندی


-9. مولفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-43

علیرضا قاسمی زاد؛ زهرا موسوی نژاد


-8. الگوی مقابله چندبُعدی دینی با تکیه بر آموزه های کنترل خشم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

سیدمهدی خطیب


-7. تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 32-60

ناصر آقابابائی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


-6. بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 34-66

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی


-4. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه الگوی تنظیم رغبت بر اساس متون اسلامی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

حمزه عبدی؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


-3. کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-69

زهرا سرتیپی؛ فرامرز سهرابی؛ عباس پسندیده


-2. تبیین مفهومی و فرآیندی استعداد بر اساس منابع اسلامی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-58

سیدمهدی خطیب


0. اثر‌بخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

طیبه محمودی؛ سید علی مرعشی؛ هاجر افشاری؛ راضیه منصوری نژاد؛ مجتبی نادری تزنگی