تعداد مقالات: 59
51. بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 134-151

صدیقه معلمی؛ مهوش رقیبی؛ محمد نریمانی؛ علی اکبر شیرآبادی؛ مهدیه آدورم


52. مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 144-164

حامد جعفری؛ زهرا سادات شاه زیدی؛ مهدی قاسم زاده؛ احمد برجعلی


53. بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-171

مرضیه زرگری؛ هادی بهرامی احسان؛ ریحانه فیاض؛ فاطمه فیاض


54. رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 160-176

محمدتقی تبیک؛ ناصر آقابابایی؛ علی فتحی آشتیانی


55. ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 166-194

مهدی باقری آغچه بدی؛ محمود گلزاری؛ فرامرز سهرابی


56. معرفی کتاب «ایمان از منظر روان‌شناسی مثبت‌نگر»

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 152-165

محمدتقی تبیک


57. معرفی کتاب «روان‌شناسی، دین و معنویت»

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 165-178

حمید رفیعی هنر


59. تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-27